Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:13
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Ít mây
Thành Phố Nam Định
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây thưa 19°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:13
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0