Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:14 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Nhiều mây
Thành Phố Nam Định
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.05 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết