Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:09 | 23/07/2024

Yên Chính

0 mm

đo tại UBND xã Yên Chính

Hải Đường

0 mm

đo tại UBND xã Hải Đường

Đại An

0 mm

đo tại UBND xã Đại An

Quất Lâm

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Quất Lâm

Đồng Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Đồng Sơn

Trực Đạo

0 mm

đo tại UBND xã Trực Đạo

Cộng Hòa

0 mm

đo tại UBND xã Cộng Hòa

Quang Trung

0 mm

đo tại Công ty Công trình đô thị Nam Định

Yên Lộc

0 mm

đo tại UBND xã Yên Lộc

Nam Toàn

0 mm

đo tại UBND xã Nam Toàn

Xuân Thủy

0 mm

đo tại Thị trấn Ngô Đồng, Huyện Xuân Trường

Vụ Bản

0 mm

đo tại Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản

Liễu Đề

0 mm

đo tại Thị trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng

Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa cường độ nặng 25.3°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Thấp/Cao

25.9°/30.9°

Độ ẩm

96%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

8.21 km

Gió

6.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0.63