Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 06/12/2023
Thấp/Cao
25.6/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.4/ 31.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.2/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.6/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

24.7°/32.4°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

3.32