Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 13/06/2024
Thấp/Cao
28.1/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.7/ 33.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.1/ 36.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35/ 35.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.8/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Thấp/Cao

27.2°/37.9°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.61 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0