Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:58 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.2°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Thấp/Cao

25.3°/29.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.7 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.39