Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:40 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 33.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
24.1/ 33.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 32.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.9/ 32.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 34.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Mây cụm
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Thấp/Cao

24.9°/34.5°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

4.93