Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:41 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 33.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
24.7/ 33.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
24.6/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25.3/ 34.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

24.5°/32.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.79 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0