Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:57 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.8°
Sáng/Tối
25.1/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.8°
Sáng/Tối
24.8/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.5°
Sáng/Tối
26.8/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Thấp/Cao

26°/30.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.08 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0