Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ

10:00

27.1°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.86 km/giờ

13:00

30.4°C / 34.8°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.3 km/giờ

16:00

31.4°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.64 km/giờ

19:00

28.5°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.47 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.86 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.95 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.17 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.43 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.81 km/giờ

13:00

31.6°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
3.14 km/giờ

16:00

31.1°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.37 km/giờ

19:00

27.8°C / 30.9°C
Mây cụm Mây cụm
76%
3.21 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.85 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24.5°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.14 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.16 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.43 km/giờ

10:00

29.9°C / 32.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
70%
1.28 km/giờ

13:00

31.9°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
59%
0.38 km/giờ

16:00

30.2°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.68 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.86 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.01 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây cụm

01:00

25.2°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.52 km/giờ

04:00

25.7°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.94 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.57 km/giờ

10:00

29.7°C / 32.4°C
Mây cụm Mây cụm
67%
1.2 km/giờ

13:00

31.5°C / 35.3°C
Mây cụm Mây cụm
60%
1.71 km/giờ

16:00

31.8°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
2.28 km/giờ

19:00

28.8°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.4 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
80%
3.35 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây cụm

01:00

25.3°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.58 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.63 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.92 km/giờ

10:00

29.9°C / 32.4°C
Mây cụm Mây cụm
68%
2.52 km/giờ

13:00

32.7°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
56%
1.76 km/giờ

16:00

31.5°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.72 km/giờ

19:00

29.7°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.25 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
78%
3.45 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mây rải rác

01:00

24.7°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
85%
2.84 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.12 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.87 km/giờ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

24.7°/33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

1.36