Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:11 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa

07:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.17 km/giờ

10:00

26.9°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.88 km/giờ

13:00

27.5°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.59 km/giờ

16:00

28.5°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.28 km/giờ

19:00

27°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.64 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.48 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.23 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.94 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.55 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4 km/giờ

13:00

28.1°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
4.9 km/giờ

16:00

26.3°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.01 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.63 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.39 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.44 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.19 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.26 km/giờ

10:00

28.6°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.55 km/giờ

13:00

30°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
5.4 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.12 km/giờ

19:00

26.7°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.07 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.94 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.7°
Sáng/Tối
25.8/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.67 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.04 km/giờ

07:00

25.9°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.71 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.79 km/giờ

13:00

25.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.35 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.57 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.45 km/giờ

22:00

25°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.55 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.52 km/giờ

04:00

24°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.46 km/giờ

07:00

25°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.96 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.07 km/giờ

13:00

26.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.86 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.65 km/giờ

19:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.22 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.34 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.83 km/giờ

04:00

24.9°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.93 km/giờ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Thấp/Cao

24.4°/28.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.04 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0