Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:49 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.1/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.5/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

24.8°/32.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.1 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0