Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:26 | 06/12/2023
Thấp/Cao
24.4/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.8/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.6/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23.6°/32.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.3