Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:12 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.9/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

24.7°/30.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0