Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:20 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.5/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Thấp/Cao

24.6°/28.2°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0.27