Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:29 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây cụm

13:00

30.2°C / 34.1°C
Mây cụm Mây cụm
62%
0.58 km/giờ

16:00

30.3°C / 34.2°C
Mây cụm Mây cụm
64%
0.24 km/giờ

19:00

28.9°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
75%
3.25 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
90%
3.04 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây

01:00

24.6°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.31 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.19 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.34 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.31 km/giờ

13:00

32.1°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.65 km/giờ

16:00

31°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.96 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.5 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.94 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây

01:00

24.3°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.89 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.18 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.06 km/giờ

10:00

29.6°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.25 km/giờ

13:00

31.2°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.26 km/giờ

16:00

29.8°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.68 km/giờ

19:00

25.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.27 km/giờ

22:00

24.7°C / 24.7°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.16 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây

01:00

23.6°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.7 km/giờ

04:00

24°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.93 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.78 km/giờ

10:00

29.6°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.97 km/giờ

13:00

32.9°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.21 km/giờ

16:00

31.7°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.94 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.68 km/giờ

22:00

25.1°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.06 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.13 km/giờ

04:00

24.8°C / 24.7°C
Mây thưa Mây thưa
90%
2.22 km/giờ

07:00

24°C / 25.3°C
Mây thưa Mây thưa
87%
2.22 km/giờ

10:00

30.9°C / 33.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
2.81 km/giờ

13:00

32.2°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
2.18 km/giờ

16:00

31.4°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.74 km/giờ

19:00

26°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.77 km/giờ

22:00

25°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.11 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 32.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây

01:00

24.2°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.98 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.21 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.06 km/giờ

10:00

30.4°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.23 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

23.4°/32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

8.36