Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:25 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.34 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.74 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.04 km/giờ

10:00

28.9°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.26 km/giờ

13:00

28.1°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.83 km/giờ

16:00

27.8°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.66 km/giờ

19:00

26.2°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.58 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.38 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.8°
Sáng/Tối
25.3/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.48 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.87 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
4.2 km/giờ

10:00

27°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4 km/giờ

13:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.55 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.86 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.57 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.55 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.19 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.76 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.23 km/giờ

10:00

27.1°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.35 km/giờ

13:00

27.9°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.74 km/giờ

16:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.29 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.88 km/giờ

22:00

24°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.37 km/giờ

04:00

25.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.8 km/giờ

07:00

26.3°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.27 km/giờ

10:00

30.4°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.66 km/giờ

13:00

32°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
6.19 km/giờ

16:00

30.6°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
5.89 km/giờ

19:00

27.5°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.78 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.94 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.78 km/giờ

04:00

25°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.52 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.29 km/giờ

10:00

31.3°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
5.97 km/giờ

13:00

30.1°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
5.09 km/giờ

16:00

31.2°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
5.87 km/giờ

19:00

27.5°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.27 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.76 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Thấp/Cao

24.3°/29.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0