Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:48 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.3/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 33.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 23.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

23.8°/32.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0