Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:04 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 32.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.3°
Sáng/Tối
25.4/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 35.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

26.5°/35.6°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.84 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

8.35