Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:42 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
25.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
25.5/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 33.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 26.2°
Sáng/Tối
23.8/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
23.5/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Thấp/Cao

23.7°/31°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

5.43