Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:48 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27.6/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 24.5°
Sáng/Tối
25.2/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

25.5°/37.8°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

5.36