Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

23.3°/33.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0