Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:39 | 18/01/2022
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Long An
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:52
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.5