Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 06/02/2023
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Thấp/Cao

22°/35°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

11.66