Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Thấp/Cao

25.7°/33.1°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0