Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:34 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
36.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.2/ 37.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.6/ 36.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.6/ 37.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 30.1°
Sáng/Tối
28/ 40.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 30.2°
Sáng/Tối
28.3/ 38.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 40.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 30.4°
Sáng/Tối
28.5/ 40.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 37°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Thấp/Cao

27.8°/40.4°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

9.07