Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:09 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.65 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0