Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:45 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mưa nhẹ
Long An
Đã cập nhật 34 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0