Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:55 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Thấp/Cao

25.9°/34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0