Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:51 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa vừa
Long An
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.33 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0