Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:43 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 26.6°
Sáng/Tối
23.3/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 26.3°
Sáng/Tối
28/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:06
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 38.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Thấp/Cao

24.3°/38.6°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

8.8