Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:34 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.8/ 30.6°
Sáng/Tối
29.4/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 30.6°
Sáng/Tối
29.4/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 30.3°
Sáng/Tối
29.5/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.8/ 30.8°
Sáng/Tối
30.5/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 30.3°
Sáng/Tối
29.1/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.7/ 30.4°
Sáng/Tối
29.9/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 30.6°
Sáng/Tối
29.8/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 29.2°
Sáng/Tối
30/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30.9°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.3/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.9/ 30.6°
Sáng/Tối
29.7/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 30°
Sáng/Tối
29.7/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 29.5°
Sáng/Tối
29.6/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 30.1°
Sáng/Tối
30/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 30.4°
Sáng/Tối
29.1/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 30°
Sáng/Tối
29.2/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.9°
Sáng/Tối
29.3/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.6°
Sáng/Tối
29/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
28.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 35.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Thấp/Cao

26.7°/39.6°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.47 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

9.26