Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.71 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0