Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:30 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0