Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.8/ 29°
Sáng/Tối
26.2/ 35.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.9/ 36.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.5/ 29.1°
Sáng/Tối
26.9/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 29°
Sáng/Tối
26.1/ 39.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 38.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.6/ 38.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.2/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 29.7°
Sáng/Tối
26.5/ 38°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 35.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30.9°
Sáng/Tối
27.8/ 36.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Thấp/Cao

26.7°/40.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0