Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:10 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Thấp/Cao

25.8°/31.1°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.46 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0