Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:18 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Long An
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:50
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0