Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:21 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa vừa

04:00

26°C / 26°C
Ít mây Ít mây
95%
2.05 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Ít mây Ít mây
93%
1.97 km/giờ

10:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.14 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
3.58 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.17 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.91 km/giờ

22:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.91 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.55 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.19 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
70%
1.37 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.7 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
2.53 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.36 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.53 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.12 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.21 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.88 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.11 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.99 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.26 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.42 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.95 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.43 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.08 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.89 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.93 km/giờ

16:00

29°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
2.05 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.95 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.44 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.77 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.61 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.75 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.62 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.43 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.81 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.03 km/giờ
Long An
Đã cập nhật 19 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0