Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 22/05/2024
Thấp/Cao
28.2/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.6/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28.2/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.6/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.9/ 34.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.7/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.7/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 30.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Thấp/Cao

27°/38.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

4.22 km

Gió

3.36 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0