Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:19 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.2/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.1°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.7/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
27/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
26.6/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27.5/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

26.9°/36.8°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.49 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0