Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:28 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa

19:00

30.5°C / 38°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
2.43 km/giờ

22:00

28.7°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.24 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa

01:00

25°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.09 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.54 km/giờ

10:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.79 km/giờ

13:00

26.4°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.98 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.74 km/giờ

19:00

25.3°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.59 km/giờ

22:00

25.2°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.86 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.6 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.03 km/giờ

10:00

28.7°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.05 km/giờ

13:00

27.6°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.61 km/giờ

16:00

27.2°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.58 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.84 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.9 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.4 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.55 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.72 km/giờ

10:00

29.3°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
6.9 km/giờ

13:00

30.8°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
6.56 km/giờ

16:00

28.2°C / 33.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
6.33 km/giờ

19:00

26.6°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.28 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.26 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.3°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.14 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.98 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.8 km/giờ

10:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.01 km/giờ

13:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.42 km/giờ

16:00

26.6°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.13 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.7 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.26 km/giờ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.76 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.26 km/giờ

07:00

25°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
5.06 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
5.12 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.84 km/giờ

16:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.21 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Thấp/Cao

24.5°/32.7°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

5.29 km

Gió

3.56 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

1.71