Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:45 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 24.4°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ

07:00

25.8°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
4.34 km/giờ

10:00

25°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.67 km/giờ

13:00

27.6°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.2 km/giờ

16:00

27.2°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.32 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.26 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.35 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.64 km/giờ

04:00

24.9°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.08 km/giờ

07:00

25.4°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.54 km/giờ

10:00

29.6°C / 33.9°C
Mây cụm Mây cụm
70%
2.38 km/giờ

13:00

32.4°C / 36.4°C
Mây cụm Mây cụm
57%
1.49 km/giờ

16:00

32.9°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.19 km/giờ

19:00

25.9°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.04 km/giờ

22:00

24.5°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.43 km/giờ

04:00

24.5°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.22 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.92 km/giờ

10:00

28.9°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.85 km/giờ

13:00

31.2°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.12 km/giờ

16:00

31.9°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.36 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.78 km/giờ

22:00

25.4°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.52 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.35 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.13 km/giờ

07:00

25.5°C / 25.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
1.9 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
1.55 km/giờ

13:00

32.9°C / 36.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.97 km/giờ

16:00

30.3°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.71 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.23 km/giờ

22:00

25.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.16 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.75 km/giờ

04:00

25°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.88 km/giờ

07:00

24.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.44 km/giờ

10:00

28.4°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.35 km/giờ

13:00

30.6°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.69 km/giờ

16:00

30.9°C / 34.9°C
Mây cụm Mây cụm
62%
2.13 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.74 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.5°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
85%
2.07 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.35 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Thấp/Cao

24.3°/32.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0