Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:47 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 33.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây rải rác
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Thấp/Cao

24.8°/32.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.04 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0