Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:54 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 31.7°
Sáng/Tối
26.7/ 36.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 29°
Sáng/Tối
27.6/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25°
Sáng/Tối
26.3/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.3°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

27.4°/37.8°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0