Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 29.5°
Sáng/Tối
27.8/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.8°
Sáng/Tối
27.9/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 30.8°
Sáng/Tối
27.3/ 37°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 34.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 28.2°
Sáng/Tối
26/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 32.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 31.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 31.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Thấp/Cao

27.3°/38.5°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.2 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0