Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:07 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
32/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.1/ 33.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
23.4/ 33.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
23.4/ 32.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 33.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21.4°
Sáng/Tối
21.5/ 30.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
24.6/ 21.1°
Sáng/Tối
17.9/ 28.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.8/ 24.4°
Sáng/Tối
18.4/ 31.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 33.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

24.4°/33.4°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

3.43