Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:07 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Thấp/Cao

25.4°/32.8°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.78 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0