Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.7/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.4/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.1/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.1/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 32.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

23°/32.9°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

8.36