Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:49 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.6°
Sáng/Tối
23.6/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây thưa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

24.8°/32.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.5 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0