Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
36.6/ 29.1°
Sáng/Tối
26.7/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 36.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.8/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 35.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 29.9°
Sáng/Tối
28.4/ 38.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 30.3°
Sáng/Tối
27.8/ 37.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 30.3°
Sáng/Tối
28.3/ 36.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 29.6°
Sáng/Tối
27.3/ 36.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30°
Sáng/Tối
27.5/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 29.4°
Sáng/Tối
27.3/ 38.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.1°
Sáng/Tối
27.6/ 37.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29.4°
Sáng/Tối
26.6/ 39.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 39.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 30.1°
Sáng/Tối
27/ 36.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.9°
Sáng/Tối
27.4/ 34.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 30.5°
Sáng/Tối
27.5/ 37.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 29.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Thấp/Cao

27.4°/40.7°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.71 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0