Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:18 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ

07:00

24.7°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
4.51 km/giờ

10:00

25°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.29 km/giờ

13:00

28.3°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.98 km/giờ

16:00

27.3°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.45 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.29 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa vừa

01:00

24.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.23 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.99 km/giờ

07:00

25.8°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.5 km/giờ

10:00

29.6°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
70%
2.46 km/giờ

13:00

32.1°C / 36.2°C
Mây cụm Mây cụm
58%
0.87 km/giờ

16:00

31.5°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.6 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.54 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.85 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.33 km/giờ

04:00

24.9°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.15 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.29 km/giờ

10:00

29.3°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
73%
3.1 km/giờ

13:00

31.7°C / 35.8°C
Mây cụm Mây cụm
62%
2.16 km/giờ

16:00

31°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.79 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.38 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.35 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.22 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.74 km/giờ

07:00

25.6°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.16 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
1.75 km/giờ

13:00

32.9°C / 37.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
58%
1.56 km/giờ

16:00

29.2°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.16 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.61 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.83 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa vừa 24.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

24.9°/32.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.55 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0