Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:52 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 25.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

24.1°/32.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0