Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:33 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
26.6/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Thấp/Cao

24.8°/30.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.31 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

1.02