Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:05 | 20/05/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.74
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

21.1°/35.4°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

19.9 °C

Chỉ số UV

0