Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 29/11/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.18 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.12 km
Áp suất

1012 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.53 km
Áp suất

1012 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.12 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.99 km
Áp suất

1013 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.29 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.53 km
Áp suất

1015 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.56 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.46 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.3 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.23 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.16 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.12 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.11 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.14 km
Áp suất

1015 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.21 km
Áp suất

1015 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.31 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.42 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Lào Cai
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0