Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:34 | 28/10/2021
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.63 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
1.27 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.7 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.65 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.64 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.55 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.46 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
0.41 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.05
Tầm nhìn
0.39 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.45
Tầm nhìn
0.45 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.28
Tầm nhìn
0.52 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.38
Tầm nhìn
0.57 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.55
Tầm nhìn
0.86 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4
Tầm nhìn
4.02 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.69
Tầm nhìn
4.37 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.06
Tầm nhìn
8.63 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.76
Tầm nhìn
8.74 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.7
Tầm nhìn
4.61 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Lào Cai
Đã cập nhật 13 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.22