Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mưa nhẹ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.6 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.84 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.6 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.68 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.54 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.11 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.8 km/giờ

13:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.13 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.01 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.67 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.4 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.3 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.15 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.61 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.06 km/giờ

16:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.41 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.73 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.39 km/giờ

04:00

24°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.36 km/giờ

10:00

29°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.97 km/giờ

13:00

32°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.48 km/giờ

16:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.39 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.5 km/giờ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

7.42