Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:39 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:46
Mưa nhẹ
Lào Cai
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0