Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:56 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.2°
Sáng/Tối
25.3/ 24.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Thấp/Cao

26.9°/35.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

1.71