Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 05:15 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:47
Mưa vừa
Lào Cai
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0