Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:15 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 11°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 13°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 12°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 12°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
6/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/
Sáng/Tối
5/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/
Sáng/Tối
6/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/
Sáng/Tối
6/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
6/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:27
Mây thưa
Lào Cai
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Thấp/Cao

16°/26°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.63