Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:49 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.9°
Sáng/Tối
26.7/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 34.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.1/ 30.7°
Sáng/Tối
27.4/ 36.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
41.3/ 31.3°
Sáng/Tối
28.8/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.1/ 31.3°
Sáng/Tối
30.4/ 36.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.8/ 25.1°
Sáng/Tối
29.7/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.1°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.5°
Sáng/Tối
21.6/ 22.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 21.5°
Sáng/Tối
20.2/ 23.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20.8°
Sáng/Tối
21.1/ 23.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 23.4°
Sáng/Tối
21.4/ 24.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.8°
Sáng/Tối
26.2/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 29.5°
Sáng/Tối
27.4/ 33.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.5°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 34.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:27
Thấp/Cao

23°/39.3°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

5.96