Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:15 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 34°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

12.49