Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:06 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 11°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 10°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 11°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 11°
Sáng/Tối
10/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 11°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 12°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 12°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:28
Mây cụm
Lào Cai
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0