Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.56