Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:18 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:22
Nhiều mây
Lào Cai
Đã cập nhật 27 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0