Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:46 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.7°
Sáng/Tối
28.7/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23.1°
Sáng/Tối
26.4/ 23.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 24°
Sáng/Tối
22.3/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.2°
Sáng/Tối
24/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 24.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Thấp/Cao

24.4°/34.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0