Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:59 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
23/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:51
Thấp/Cao

10°/27°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0