Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:02 | 31/03/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:18
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.74