Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:50 | 28/10/2021
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Lào Cai
Đã cập nhật 26 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0