Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:40 | 27/01/2023
Thấp/Cao
2/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
2/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
3/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
4/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
3/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:49
Thấp/Cao

1°/14°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

-0 °C

Chỉ số UV

0