Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa nhẹ

16:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.93 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.31 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.26 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa vừa

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.29 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.35 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.53 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.58 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.7 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.83 km/giờ

19:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.19 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.26 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ

01:00

16°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.3 km/giờ

04:00

16°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.62 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.46 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.96 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.78 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.45 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.58 km/giờ

07:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.63 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.67 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.02 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.13 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.55 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.4 km/giờ

07:00

17°C / 18°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.51 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.83 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.08 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.34 km/giờ

19:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.74 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.7 km/giờ

04:00

17°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.7 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.03 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.18 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

7.42