Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:22 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ

16:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.44 km/giờ

19:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.51 km/giờ

22:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.72 km/giờ
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây

01:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.61 km/giờ

04:00

10°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.8 km/giờ

07:00

10°C / 10°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.74 km/giờ

10:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.84 km/giờ

13:00

14°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.98 km/giờ

16:00

13°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.79 km/giờ

19:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.59 km/giờ

22:00

11°C / 10°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Nhiều mây

01:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.48 km/giờ

04:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.51 km/giờ

07:00

11°C / 11°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.71 km/giờ

10:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.59 km/giờ

13:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.56 km/giờ

16:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.49 km/giờ

19:00

13°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.6 km/giờ

22:00

12°C / 12°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mây cụm

01:00

12°C / 12°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.62 km/giờ

04:00

12°C / 11°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.42 km/giờ

07:00

12°C / 12°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.51 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Mây cụm Mây cụm
71%
0.85 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.91 km/giờ

16:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.35 km/giờ

19:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.06 km/giờ

22:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:30
Mưa nhẹ

01:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.88 km/giờ

04:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.84 km/giờ

07:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.91 km/giờ

10:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.85 km/giờ

13:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.9 km/giờ

16:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.96 km/giờ

19:00

14°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.78 km/giờ

22:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:30
Mưa nhẹ

01:00

13°C / 13°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.8 km/giờ

04:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.71 km/giờ

07:00

13°C / 13°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.64 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.06 km/giờ

13:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.39 km/giờ
Thị xã Sa Pa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Thấp/Cao

10°/15°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

7.27 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

1.78