Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:31 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 10°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 10°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 10°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 11°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây rải rác
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:02
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.16 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0