Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:52 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:22
Mưa nhẹ
Thị xã Sa Pa
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:30
Thấp/Cao

13°/19°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0