Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:58 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Thị xã Sa Pa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:39
Thấp/Cao

15°/16°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

3.8 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0