Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1022 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
13/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1022 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1021 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1020 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Mưa nhẹ
Thị xã Sa Pa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

5.61