Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:13 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 13°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mây cụm
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:17
Thấp/Cao

11°/22°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

2.49