Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:43
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 16°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.15 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0