Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:14 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
20.7/ 16.6°
Sáng/Tối
16.5/ 19.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 17.4°
Sáng/Tối
16.5/ 20.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 17.6°
Sáng/Tối
17.9/ 20.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.7/ 17.6°
Sáng/Tối
18.4/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 17.9°
Sáng/Tối
17.7/ 17.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 18.8°
Sáng/Tối
17.7/ 19.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 19.3°
Sáng/Tối
19.7/ 20.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 17.4°
Sáng/Tối
18.9/ 17.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17.1°
Sáng/Tối
16.3/ 17.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18.4/ 17.8°
Sáng/Tối
17.8/ 18.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 18.9°
Sáng/Tối
18.6/ 18.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 18.2°
Sáng/Tối
19.5/ 19.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 18.7°
Sáng/Tối
18.2/ 19.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 18.2°
Sáng/Tối
18.6/ 19.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 19°
Sáng/Tối
19.6/ 20.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 16.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Thấp/Cao

15.6°/24.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

14.7 °C

Chỉ số UV

0.03