Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:58 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:50
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.54