Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:02 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Thị xã Sa Pa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:42
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

7.64