Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:56 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:47
Mưa nhẹ
Thị xã Sa Pa
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:55
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.35