Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:58 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Thấp/Cao

18°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0