Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:09 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
17/
Sáng/Tối
5/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 10°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 10°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:51
Thấp/Cao

7°/21°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0