Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:34 | 02/03/2024
Thấp/Cao
12.6/ 12.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11.6/ 11.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
13/ 12.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
21.2/ 21.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
27.8/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.8/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.1/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18.1/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:08
Thấp/Cao

11.6°/34.4°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

11.3 °C

Chỉ số UV

3.24