Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:38 | 16/07/2024
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.6/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.5/ 34.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.5/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa rất nặng 25.2°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:50
Thấp/Cao

25.2°/34.1°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.16 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0