Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:31 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Mưa nhẹ

22:00

27.3°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Nhiều mây

01:00

27°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.32 km/giờ

04:00

27.9°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.24 km/giờ

07:00

27.7°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.03 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.23 km/giờ

13:00

31.9°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.62 km/giờ

16:00

31.5°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.51 km/giờ

19:00

28.7°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1 km/giờ

22:00

27.9°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa cường độ nặng

01:00

27.5°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.2 km/giờ

04:00

27.1°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.29 km/giờ

07:00

27.9°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.94 km/giờ

10:00

31.4°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.06 km/giờ

13:00

32.5°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.88 km/giờ

16:00

30.6°C / 37.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.39 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.6 km/giờ

22:00

26°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.66 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.95 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.91 km/giờ

07:00

26.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.16 km/giờ

10:00

28.9°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.93 km/giờ

13:00

30.5°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.09 km/giờ

16:00

30.8°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.98 km/giờ

19:00

27.4°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.01 km/giờ

22:00

26.7°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:49
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.05 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.06 km/giờ

07:00

27.3°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.56 km/giờ

10:00

32.9°C / 39.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.32 km/giờ

13:00

35.5°C / 42.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.01 km/giờ

16:00

32.2°C / 39.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.66 km/giờ

19:00

27.1°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.54 km/giờ

22:00

27.6°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:50
Mưa vừa

01:00

26.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.22 km/giờ

04:00

26.5°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.07 km/giờ

07:00

27.3°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.85 km/giờ

10:00

33.9°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
0.21 km/giờ

13:00

36.5°C / 43.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
0.49 km/giờ

16:00

36°C / 42.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
0.77 km/giờ

19:00

28.4°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.41 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:48
Thấp/Cao

26.2°/35.7°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0