Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:33 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
24.1/ 18.3°
Sáng/Tối
19.9/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.9/ 19.8°
Sáng/Tối
18/ 20.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20.2°
Sáng/Tối
19.8/ 21.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.8/ 20.5°
Sáng/Tối
20.3/ 20.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 20.7°
Sáng/Tối
20.8/ 20.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21.7°
Sáng/Tối
20.6/ 21.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 16.8°
Sáng/Tối
21.1/ 16.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.7/ 15°
Sáng/Tối
14.1/ 15.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 17.8°
Sáng/Tối
14.5/ 19.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 21°
Sáng/Tối
16.2/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 24.2°
Sáng/Tối
19.5/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 24.5°
Sáng/Tối
21.4/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.5/ 25.3°
Sáng/Tối
22.2/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.6/ 22.5°
Sáng/Tối
24.8/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23.7/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:10
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:04
Thấp/Cao

18.4°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

18.4 °C

Chỉ số UV

0