Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:35 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Thành Phố Lào Cai
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

9.56 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.79