Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:04 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:39
Mưa nhẹ
Thành Phố Lào Cai
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

5.13 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.07

Tin tức thời tiết