Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:37 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 32.4°
Áp suất

996 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 29.6°
Sáng/Tối
26.8/ 32.6°
Áp suất

997 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

998 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.5°
Sáng/Tối
27.7/ 25.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25.4/ 24.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.4/ 26.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:48
Thấp/Cao

25.6°/39.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

0