Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:09 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:15
Thấp/Cao

23°/39°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0