Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:34 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:23
Mưa nhẹ
Thành Phố Lào Cai
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

2.66