Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 29.7°
Sáng/Tối
27.6/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.3/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.6/ 24.8°
Sáng/Tối
28.2/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.1/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 30.8°
Sáng/Tối
28/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.1/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.5/ 26.7°
Sáng/Tối
28.5/ 35.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.6/ 30.7°
Sáng/Tối
28.5/ 34.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 29.6°
Sáng/Tối
25.1/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.9°
Sáng/Tối
27.9/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 30.4°
Sáng/Tối
27/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.7/ 27°
Sáng/Tối
28.7/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.4/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 27.2°
Sáng/Tối
29.6/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40/ 27.4°
Sáng/Tối
28.9/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 31.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:25
Thấp/Cao

24.6°/40.5°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

1.38