Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:32 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Thành Phố Lào Cai
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

1.78