Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:29 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0