Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
24.2/ 18.4°
Sáng/Tối
20.3/ 20.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 19.6°
Sáng/Tối
18.2/ 20.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.6/ 20.2°
Sáng/Tối
19.6/ 21.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 20.6°
Sáng/Tối
20.1/ 20.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 20.4°
Sáng/Tối
20.6/ 20.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 21.8°
Sáng/Tối
20.7/ 21.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 16.9°
Sáng/Tối
21.6/ 16.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 15°
Sáng/Tối
14.3/ 15.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.3/ 17.1°
Sáng/Tối
14.3/ 19.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 20.8°
Sáng/Tối
16.7/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:04
Thấp/Cao

18.1°/26.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

18.6 °C

Chỉ số UV

0