Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:50 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Mưa nhẹ
Thành Phố Lào Cai
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

3.94